‘’Eğitim Seminerleriyle Sağlık Bilincini arttırma’’ Projesi

Prof. Dr. Korkmaz Altuğ Sağlık Polikliniğimizde; halkı sağlık konusunda bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen (Ağız, Diş Sağlığı ve El Yıkama, Hijyen, Menapozda Üriner Sistem sorunları, Diyabet ve Diyabetik Ayak Bakımı, Ev Kazalarından Korunma ve İlkyardım ,Hipertansiyon v.b. çeşitli konulardaki ) eğitim seminerleri ile sağlığın korunması ve geliştirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.Gereğinde uygulamalı eğitim verilmektedir.Bu dönemde eğitimlere 195 kişilik katılım gerçekleştirilmiştir.