Hasta Hakları

Hasta Hakları:

 • Hizmetten Genel Olarak Faydalanma
 • Bilgilendirme ve Bilgi İsteme
 • Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme
 • Mahremiyet
 • Rıza
 • Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma
 • Saygınlık Görme ve Rahatlık
 • Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme
 • Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma
 • Şikâyet ve Dava Hakkı

 

Hasta Hakkı İhlalinde Nerelere Başvurabilirsiniz?

 • İnternetten www.saglik.gov.tr adresine
 • ALO 184 SABİM hattına
 • Hastanelerdeki Hasta İletişim Birimlerine

 

Polikliniklerimizde Öncelikli Muayene Hakkı

 • Acil Vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar)
 • Engelliler (Değişik 2010/80, sayılı Genelge)
 • Hamileler
 • 65 yaş üstü yaşlılar
 • 7 yaşından küçük çocuklar
 • Harp ve Vazife eşlerinin dul yetimleri ile malul ve gazilere uygulanmaktadır.